Weerwoord

Talks #3 Sociale Stad

Ondertitel
Forum Humane Stad
Categorie
Afbeelding

Thema wonen: een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke woonmarkt voor alle stadsbewoners

Het ontwikkelen van een sociale stad waar iedereen – ongeacht hun economische status of afkomst – kan wonen, is een uitdaging voor de toekomst. Maar hoe creëer je zo'n inclusieve en rechtvaardige omgeving? We laten hiervoor enkele good practices, kritische stemmen en ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze buigen zich over vragen als: Waarom is er geen plek voor duurzame sociale woningen maar wel voor extra kantoorgebouwen? Heeft Antwerpen een gentrificatieprobleem? En hoe kan een stad inzetten op gemeenschapsvorming en betaalbaar wonen?

Op de Talks ‘Betaalbaar wonen’ bespreken we de verschillende aspecten van de wooncrisis. Aan de hand van drie blokken bekijken we de Vlaamse en Antwerpse woonsituatie. Bij elk blok luisteren we naar boeiende experten, ontmoeten we ervaringsdeskundigen en luisteren we naar interessante getuigenissen.

Gasten

Gert Eyckmans is de nieuwe directeur van VVH: de vereniging van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. De 52-jarige jurist was gedurende 13 jaar directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Sven Claes van SAAMO werkt in het project Woonlab. Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen over het beïnvloeden van beleid en publieke opinie tot deelnemen aan adviesraden en actieplatformen.

Sarah Lampen werkt bij Betonne Jeugd. Zij fungeren als spreekbuis voor dak- en thuisloze jongeren. Ze gaan na bij de doelgroep wat mogelijke oplossingen kunnen zijn om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. Samen met jongeren gaan ze in dialoog met het beleid, denken ze na over hoe dakloosheid bij jongeren preventief tegen te gaan, stellen alternatieve woonvormen voor etc..

Joke Verlaet van SAAMO werkt in het project Ruimte publiek maken en is actief in een wijk in Deurne-Noord die door de werken van de Oosterweel onder druk komt te staan. Zij pleit ervoor dat de buurtbewoners die in de wijk wonen en dus overlast ondervinden voor, tijdens en na deze stadsvernieuwing, meetellen. Deze buurtbewoners moeten een doorslaggevende stem krijgen in deze ontwikkeling.

Nathan De Feyter is voltijds aangesteld als mandaatassistent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraatsonderzoek (50%) met architectuuronderwijs (50%) combineert. Zijn onderzoek richt zich op (niet-)bouwcultuur, inclusie, superdiversiteit, materieel en immaterieel erfgoed en de impact ervan op ruimte en de gebouwde omgeving. Nathan zijn doctoraatstudie focust op de Ten Eekhovelei in Deurne-Noord.

Moderator

Sofie Sas is de drijvende kracht achter de beleidscommunicatie bij SAAMO Antwerpen. Haar rol? Het ondersteunen van opbouwwerkers in hun streven naar blijvende maatschappelijke verandering. Wat doen die opbouwwerkers precies? Zij brengen mensen samen die zich in een kwetsbare positie bevinden en gaan samen met hen aan de slag om echte, tastbare oplossingen te vinden. Hoe? Door baanbrekende projecten en betrokkenheid bij buurtinitiatieven. Op die manier dragen ze bij aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving, waarin iedereen een plek heeft.

Archief

ma 27 nov 23     20u00
De Studio
Antwerpen