Weerwoord

Talks #2 Duurzame Stad

Ondertitel
Forum Humane Stad
Categorie
Afbeelding

Forum Humane Stad – het samenwerkingsplatform van Antwerpse burgerbewegingen – organiseert haar tweede Talks met als thema ‘Autoluwe stad: hoe visie (op stadsformaat) en experiment (op straatniveau) elkaar versterken’. De mobiliteitstransitie biedt mogelijkheden voor een herverdeling van de ruimte op straat en creëert zo ook kansen om meer ruimte te voorzien voor een duurzame stad: water, groen, lokale economie en ontmoeting, een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, minder hittestress en een aantrekkelijkere woonomgeving.

Annekatrien van Filter café Filtré Atelier is trekker van de Zomerstraten in Brussel en getuigt over de kracht van verbeelding en experiment. Tara Vertriest onderschrijft het belang van verbinding bij de Leefstraten in Gent en Tim Scheirs gaat vanuit die Leefstraten-ervaring dieper in op de wisselwerking tussen strategische (mobiliteits-)planning en transitieprocessen. Marlies Lenaerts uit Antwerpen reflecteert over het onderzoek stratenclusters, waarin onderzocht wordt hoe de ambitie van de modal shift vorm kan krijgen in gewone woonstraten en -buurten, die vandaag nog te vaak ingericht zijn volgens een pure verkeerslogica. We zullen kennis delen om van elkaar te leren, met het oog op stadsontwikkeling op mensenmaat.

 

Info

Talk 1 Zomerstraten tonen de stad van morgen (Brussel), Annekatrien Verdickt
Talk 2 Een Leefstraat, samen met je buren (Gent), Tara Vertriest, Tim Scheirs
Talk 3 Stratenclusters: van modal shift naar spatial shift (Antwerpen), Marlies Lenaerts

 

Na de drie talks sluiten Kaailink, de Fietsersbond, Mobiel Kiel en een ontwerper van het Pleinenplan aan voor een tafelgesprek met de sprekers, over straten op mensenmaat. Fenna Bouve modereert het gesprek en stadsdichter Yves Kibi Puati zal een moment van reflectie bieden. Meer informatie over alle sprekers en het volledige programma vind je op www.forumhumanestad.be

Archief

di 20 jun 23     20u00
De Studio
Antwerpen